Регистрация на семинар "Качество. Решение проблем", 28.08.2014, 16:30-19:30